Minutat e takimit te pare

Takimi i parë mbi projektin Gradua u mbajt në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në auditorin e Rektoratit. Në takim morën pjesë persona kontaktues dhe përfaqësues financiarë të universiteteve dhe institucioneve publike të përfshira në projekt.

Qëllimi i këtij sesioni para takimit ishte diskutimi i çështjeve financiare dhe menaxheriale, veçanërisht për institucionet publike që zbatojnë rregulla të ndryshme financiare nga institucionet private. Në këtë kontekst, u diskutuan dhe ndanë përvojat lidhur me çështjet e menaxhimit financiar në projekte të ngjashme në të cilat morën pjesë partnerët tanë dhe gjithashtu ne si koordinatorë.

Minutat e takimit

power point icon
Paketat e Punës