Dokumenta

Template Dokumentash

Deklarata e përbashkët e CBHE

power point icon

Timesheet template

power point icon

Raporti i Udhëtimit Individual

power point icon

Pasqyrat Financiare të CBHE

power point icon
Paketat e Punës