Takimi Kick-off

Hulumtuesit dhe përfaqësuesit e Universitetit Bujqësor të Tiranës filluan takimin me një prezantim të shkurtër të projektit Gradua. Pas prezantimeve dhe qëllimeve për takimin u diskutua, pjesëmarrësit u hodhën në një diskutim të fuqishëm rreth shumë përfitimeve që mund të arrihen kur universitetet miratojnë teknologjinë. Trajnimi i stafit të TI-së do t’u shërbejë universiteteve si një mënyrë shumë e mirë për të zhvilluar kapacitetet e tyre dhe për të marrë sfida të reja. Mes shumë mendimeve të tjera të përbashkëta, kapacitetet ndërtuese ishin më shpesh të përmendura si çelësi për ndërtimin e urave ndërmjet qeverisë, universiteteve dhe botës së biznesit. Z. Redi Shtino, i përfaqësuar në emër të Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve, mbështeti idenë se qeveria po krijon mënyra të reja të ndërtimit të kapaciteteve dhe do të përcaktojë më tej përparimet e zhvillimeve të këtij projekti në të ardhmen. “Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me iniciativa të reja që mbështesin integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ashtu si ky projekt”. Ndërkohë, ishte me të vërtetë e mrekullueshme të kishim në bord përfaqësuesin e Universitetit Alma Laura Dorel Manitiu. Ne vlerësojmë sugjerimet e vlefshme që ai shprehu, të cilat do të merren parasysh dhe do të na ndihmojnë në përmirësimin e strategjive të menaxhimit dhe zbatimin me sukses të këtij projekti.

Paketat e Punës